Alias Per Les Connexions Ssh

Alias de terminal

Si hem de realitzar connexions a varis servidors, es fàcil que no recordem sempre les IP. Es aquí on podem utilitzar alias

En Linux podem configurar alias de moltes maneres, bé podria ser des de la nostra terminal al .bashrc o .zshrc.

Per exemple, si vull fer-me un alias d’access a la meva Raspberry PI i no anar sempre escribin l’usuari i la seva IP puc fer-me el seguent alias

1) Obrim el fitxer rc de la nostra terminal, en el meu cas Oh My

nano ~/.zshrc

2) Afegim el alias

alias ssh-rpi='ssh root@192.168.1.39'

Reiniciem la terminal o refresquem el fitxer

source ~/.zshrc

I ara només ens cal utilitzar l’ordre i introduir la clau d’accés

ssh-rpi

Alternativa a alias de terminal

Podem utilitzar el fitxer de configuració de ssh per configurar els diferents servidors amb un nom

nano ~/.ssh/config

Aquí podem configurar els nostres servidors amb un nom

Host rpi
Hostname 192.168.1.39
        User root

Ara només cal accedir al servidor ssh mitjançant la següent comanda

ssh rpi

Desant el login dels servidors ssh

Anem un pas més enllà i podem guardar la clau d’accés amb la comanda ssh-copy-id. Aqui podrem utilitzar el nom que hem assignat al nostre servidor

ssh-copy-id rpi

Ens demanarà l’usuari per a l’usuari root de la nostra Raspberry PI

I ara ja tenim accés sense haver d’introduir la contrasenya