Una Suplica Pel Programari Lleuger

Una súplica pel programari lleuger L’article “A Plea for Lean Software” de Niklaus Wirth, publicat a “Computer: Cybersquare” el febrer de 1995, aborda la problemàtica del creixement desmesurat del programari en comparació amb la seva funcionalitat, argumentant que els avenços en hardware han permès, però no justificat, aquesta expansió. Wirth...

Lean Software Development Muda

Lean Software Development: Muda (I) Aquest estiu he revisat el llibre Lean Software Development: An Agile Toolkit de Mary & Tom Poppendieck i aprofitaré per fer una serie d’articles resum dels punts que crec més interessants del llibre. En aquesta primera entrega parlarem del desperdici o el malbaratament (waste, muda)....

Drive The Suprising Truth About What Motivates Us

Notes: Drive. The Suprising Truth About What Motivate Us Domini El control porta a l’obediència; l’autonomia porta al compromís. Només el compromís ens portarà al domini (excelència)

Alias Per Les Connexions Ssh

Alias de terminal Si hem de realitzar connexions a varis servidors, es fàcil que no recordem sempre les IP. Es aquí on podem utilitzar alias En Linux podem configurar alias de moltes maneres, bé podria ser des de la nostra terminal al .bashrc o .zshrc. Per exemple, si vull fer-me...

Create Entities Symfony4 From Existing Database

You could go to the official documentation in https://symfony.com/doc/current/doctrine/reverse_engineering.html https://symfony.com/doc/current/doctrine/reverse_engineering.html First import the structure php bin/console doctrine:mapping:import App\\Entity annotation --path=src/Entity Then generate getters and setters for your created entities php bin/console make:entity --regenerate App